Kies taal

Gebruiksvoorwaarden

Gelet op de vele mogelijkheden die het Internet biedt en de risico's die eraan verbonden zijn, verzoeken wij u de algemene gebruiksvoorwaarden van onze website te willen naleven; zij zijn bedoeld voor uw en onze bescherming.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ons juridisch beleid betreffende het privékarakter van gegevens.

BIJGEWERKTE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Omwille van voortdurende technische en juridische vernieuwingen moeten wij onze bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en/of bijwerken. Controleer daarom bij elk gebruik van onze website wanneer de laatste versie werd geüpload. De meest recente update dateert van augustus 2011.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, beelden, grafische voorstellingen,  audio- of  videobestanden zijn ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. (Noteer in dit verband de verklaring betreffende hyperlinks onder nr. 3). Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag enkel zonder uitdrukkelijke goedkeuring worden gebruikt voor private en niet voor openbare of handelsdoeleinden (downloads, reproducties, enz.) Voor wijzigingen aan, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Beiersdorf AG vereist.

Ongeoorloofd gebruik of misbruik van gedeponeerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Inbreuken op onze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zullen burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk vervolgd worden. 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van het in de splashscreen op www.labello.com (vervangen door een formulering voor Liposan) geselecteerde land, in overeenstemming met de lokale wetgeving. De materialen op deze site, met inbegrip van  producten, diensten en informatie, zijn mogelijk niet van toepassing op of niet beschikbaar in een locatie buiten dit rechtsgebied. Door u geselecteerde aanbiedingen, producten of diensten die via deze site ter beschikking worden gesteld of waarover hier wordt gecommuniceerd, maar die bij wet verboden zijn in uw land, zijn nietig. Ga naar www.labello.com (vervangen door een formulering voor Liposan) en selecteer uw locatie om naar de betreffende site te worden doorverwezen.

De informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld en gevalideerd. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit ervan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere leveranciers. Beiersdorf AG is niet op de hoogte van de inhoud van websites van derden en is niet aansprakelijk of stelt zich niet garant voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derden.  Zodra Beiersdorf AG echter weet heeft van links of inhoud die in strijd is met de wetgeving, zal het deze onmiddellijk verwijderen.

Deze website verschaft algemene informatie en is geenszins bedoeld ter vervanging van medisch of professioneel advies. Voor zulk advies neemt u best contact op met een arts of specialist naar keuze. Beiersdorf AG is niet aansprakelijk voor acties ondernomen op basis van de informatie in deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van de gegevens is op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf AG is niet aansprakelijk voor schade, meer bepaald aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, resulterend uit dergelijke acties. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast.

SLOTBEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt in een bepaald rechtsgebied, verandert dat evenwel niets aan de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze voorwaarden in dat rechtsgebied.  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen in verband met wettelijke inbreuken op onze websites.

Beiersdorf NV

Marie Curie Square, 20 

1070 Brussel
Tel: +32 2 526 52 11
Email: Cosmed@beiersdorf.com
E-mail contact

Follow Us

Facebook Instagram YouTube