Kies taal

Privacybeleid

VERGAREN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij informatie die u identificeert, zoals uw naam, e-mail of postadressen. Beiersdorf vergaart geen persoonlijke gegevens tenzij u ze zelf verstrekt (bijv. door u te abonneren op nieuwsbrieven via e-mail, deelname aan enquêtes, wedstrijden of sweepstakes, bestellen van monsters of brochures of het opvragen van informatie) en ermee instemt dat ze zullen worden gebruikt. 

Uw persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen, gebruikt of overgedragen voor zover u daarmee instemt en voor zover in elk specifiek geval vereist is (met inachtneming van inhoud en tijd), bijv. om een antwoord te geven op uw vragen of bekommernissen, om aan uw verzoeken te voldoen of om u te informeren over de resultaten van een wedstrijd of sweepstake.  

Daartoe zal Beiersdorf mogelijk persoonlijke gegevens moeten overdragen aan andere ondernemingen binnen de internationale groep Beiersdorf of aan externe service providers met het oog op de verdere verwerking van de gegevens. Service providers kunnen bijvoorbeeld worden aangezocht voor het verzenden van goederen, de distributie van advertentiemateriaal of binnen de context van wedstrijden. Beiersdorf vereist van deze partijen hun instemming om persoonlijke gegevens te verwerken volgens zijn instructies en conform onderhavige verklaring betreffende de bescherming van gegevens. 

Voor elke andere overdracht van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de overdracht van logongegevens van onze websites naar een social community website van derden of een webservice zoals Facebook of Twitter is uw uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring vereist. Beiersdorf garandeert dat het uw persoonlijke gegevens niet aan derden zal verkopen of verhuren. Indien wij er wettelijk of van overheidswege toe verplicht worden, zullen wij evenwel informatie over u onthullen. 

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR RECLAME- OF MARKETINGDOELEINDEN

Indien u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens ook worden opgeslagen en doorlopend worden gebruikt voor dergelijke doeleinden, bijv. voor het opsturen van nieuwsbrieven, monsters, verzoeken om deelname aan wedstrijden of sweepstakes, en dit via e-mail of post of een ander communicatiekanaal waarmee u heeft ingestemd. Mogelijk zullen wij uw gegevens gebruiken voor het aanmaken en bijhouden van een gebruikersprofiel teneinde u advertenties en promoties op maat te kunnen aanbieden. Mogelijk zullen wij de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de efficiëntie van onze websiteservices, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

U mag uw toestemming voor het verder gebruik in de toekomst van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Bij ontvangst van uw intrekking worden uw gegevens gewist.

RECHT OP INFORMATIE

Op verzoek zullen wij u onmiddellijk meedelen welke van uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing, werden vergaard tijdens uw bezoeken aan onze website. Stuur al uw vragen bij voorkeur naar een van bovenstaande adressen. 

AUTOMATISCH GEREGISTREERDE INFORMATIE (NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS)

Wanneer u onze website bezoekt, vergaren wij automatisch algemene informatie die geen betrekking heeft op uw persoon, bijv. de naam van de internet service provider (of in het geval van bedrijfsnetwerken, de naam van uw firma), welke website u voorafgaand aan de onze bezocht, welke informatie u van onze website heeft opgevraagd, datum en tijd van het bezoek en het gebruikte besturingsysteem en de browserversie.

Deze informatie wordt anoniem vergaard en geanalyseerd. Zij wordt louter gebruikt om onze website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken en om de inhoud ervan te verbeteren. Zij wordt niet verder verwerkt of aan derden doorgegeven.

 

COOKIES

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken wij 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Wij hanteren cookies om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de navigatie te verbeteren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld na te gaan of een pagina op onze website al dan niet bekeken werd. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website reeds eerder bezocht, dan wel of u een nieuwe bezoeker bent. De cookies die wij gebruiken slaan geen persoonlijke gegevens op of vergaren geen identificeerbare persoonsgegevens. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw Internet browser zo configureren dat alle cookies worden geblokkeerd of van uw harde schijf worden verwijderd of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen. 

KINDEREN

Wij laten ons niet in met het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen. Wanneer wij vaststellen dat dergelijke gegevens aan ons werden meegedeeld zonder de toestemming van de ouders of wettelijke voogd van de kinderen, zullen wij deze onverwijld trachten te wissen. Daarbij volgen wij uw overeenstemmende instructies in uw hoedanigheid als ouder of wettelijke voogd. 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door onbevoegde derden.

UPDATES EN WIJZIGINGEN

Delen van deze verklaring met betrekking tot de bescherming van gegevens kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd of geüpdatet. Gelieve dit van tijd tot tijd te controleren. De datum van ingang van de nieuwe verklaring wordt vermeld.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan nagaan hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (waaronder ook uw geanonimiseerde IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website hanteert, om rapporten te maken voor de beheerder van de website en voor het ontwikkelen c.q. beschikbaar stellen van nieuwe services op het gebied van website- en internetgebruik. Google is gerechtigd om deze informatie door te geven aan derden indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden deze informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere data die Google beheert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-instellingen aan te passen. Weet desondanks dat wanneer u dit doet u mogelijks niet alle functionaliteiten van de website zal kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met het datagebruik en de dataverwerking door Google, zoals hierboven staat omschreven.

Wilt u niet dat een door uw gebruik van deze website gegenereerde cookie door Google wordt gedetecteerd, en dat gegenereerde data (inclusief uw IP-adres) niet worden doorgegeven aan Google, dan kunt u deze browser-plugin downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Follow Us

Facebook Instagram YouTube